O Firmie

 

 

Huta Szkła „FENIKS 2” rozpoczęła
działalność 29 listopada 2005 roku

Firma powstała na bazie części majątku dawnej Huty Szkła Okiennego „KARA”, której historia sięga roku 1897.

W oparciu o doświadczenia i tradycje związane z hutnictwem szkła Spółka „FENIKS 2” wznowiła produkcję. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest produkcja opakowań szklanych.


Zapraszamy do zapoznania się z katalogami naszych produktów.

 

Historia

Firma „FENIKS 2” powstała na bazie części majątku dawnej Huty Szkła Okiennego „KARA”, której historia sięga roku 1897.

Nieistniejąca już dziś Huta Szkła Okiennego „KARA”, powstała w 1897 roku nieopodal Huty Szkła „Hortensja”. Jej pierwszym i długoletnim właścicielem był Emil Haebler, który nazwał hutę imieniem jednej ze swych córek – Kary. W pierwszym okresie działalności nazwa przedsiębiorstwa kilkakrotnie ulegała zmianie (z Kary na Karolię), ale ostatecznie w 1907 roku powrócono do pierwotnej wersji „KARA”.

Rozwijająca się prężnie huta, sukcesywnie zwiększała wartość produkcji i zatrudnienie: w roku 1898 pracowało w niej około 100 robotników, a w 1905 roku – już 300. Zakład specjalizował się głównie w produkcji szkła taflowego, butelkowego oraz wszelkiego rodzaju gąsiorków, szklanek, kloszy i cylindrów.

W roku 1907 po przejęciu przez Haeblera konkurencyjnej huty „Anna”, przemianowanej na „Hortensja”, obie weszły w skład Rosyjskiego Przemysłowego i Handlowego Towarzystwa Akcyjnego.

W okresie międzywojennym „KARA” zasłynęła jako miejsce strajków robotniczych. W 1936 roku huta „KARA” w znacznej części uległa zniszczeniu na skutek pożaru. Do tego czasu produkcja w zakładzie odbywała się ręcznie, bez udziału parku maszynowego, co uległo zmianie w ostatnich latach przed II wojną światową, gdy hutę zmechanizowano. W czasie okupacji przedsiębiorstwo po­zostawało pod zarządem niemieckim i wówczas znacząco je rozbudowano.

Po drugiej wojnie światowej hutę upaństwowiono, rozbudowano oraz doinwestowano. W okresie PRL-u była ona jednym z największych producentów szkła taflowego w kraju, który część swych wyrobów eksportował. Zmiana ustroju w 1989 roku stała się przyczyną upadku zakładu. Ostatecznie Huta Szkła Okiennego „KARA” przestała istnieć w roku 2005.

Na części terenu byłej Huty Szkła „Kara” uruchomiono w listopadzie 2005 roku Hutę Szkła "Feniks 2" . Wykorzystując ponad osiemdziesięcioletnią tradycję piotrkowskiego hutnictwa szkła, Huta Szkła „Feniks 2" w 2006 roku wznowiła produkcję opakowań szklanych. W 2013 roku na terenach majątku byłej Huty Szkła Kara rozpoczęła swoją działalność Huta Szkła ANEWAL.

Źródło: www.epiotrkow.pl